Nils Hansen Rustand Viker

Male 1792 - 1873  (81 years)


Personal Information    |    Notes    |    Sources    |    All    |    PDF

 • Name Nils Hansen Rustand Viker 
  Born 17 Feb 1792  Ådal, Buskerud, Norway Find all individuals with events at this location  [1, 2
  Gender Male 
  Baptism 19 Aug 1792  Ådal, Buskerud, Norway Find all individuals with events at this location  [2, 3
  Address:
  Viker Kirke 
  Census 1801  Ådal, Buskerud, Norway Find all individuals with events at this location 
  Address:
  Rustand 
  Occupation 1834  [4
  Gårdmann 
  Matrikel 1838  Ådal, Buskerud, Norway Find all individuals with events at this location 
  Address:
  Viker 
  Emigration 9 Apr 1861  United States Find all individuals with events at this location 
  Census 1865  Ådal, Buskerud, Norway Find all individuals with events at this location 
  Address:
  Skarrud 
  Residence 1870  Ådal, Buskerud, Norway Find all individuals with events at this location  [5
  Address:
  Viker Gård 
  Residence 1872  Ådal, Buskerud, Norway Find all individuals with events at this location  [6
  Address:
  Viker Gård 
  _AMTID 170048981732:1030:103606575 
  _UID CBE9268CFA0D42F0897229A548E309BB57FD 
  Died 18 Mar 1873  Brenna, Søndre Land, Oppland, Norway Find all individuals with events at this location  [7
  Buried 1 Apr 1873  Ådal, Buskerud, Norway Find all individuals with events at this location  [7
  Person ID I4223  Henkestrand Genealogy
  Last Modified 8 Jul 2017 

  Family Aaste Olsdatter,   b. 25 Jan 1832, Ådal, Buskerud, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 7 Jan 1913, Nes i Ådal, Buskerud, Norway Find all individuals with events at this location  (Age 80 years) 
  _MARRIED
  Children 
   1. Ole Nilsen,   b. 2 Feb 1870, Ådal, Buskerud, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 16 May 1939, Ådal, Buskerud, Norway Find all individuals with events at this location  (Age 69 years)
   2. Gabriel Nilsen,   b. 8 May 1872, Ådal, Buskerud, Norway Find all individuals with events at this location,   d. 14 Nov 1915, Bergen, Hordaland, Norway Find all individuals with events at this location  (Age 43 years)
  Last Modified 25 Nov 2019 
  Family ID F1319  Group Sheet  |  Family Chart

 • Notes 
  • Emigrerte til Amerika 1861, tilbake til Norge senere. Nils Hansen tok i 1815 over bygselen av Viker etter sin svigerfar, og skrev seg deretter for Viker. Bygselseddelen lød: « Gården Viker, av skyld 3 bismerpund fisk m.b. er bygslet av sogneprest Jens Borchgrevink til Nils Hansen Rustand». Datert 21. september 1815. I en livørskontrakt som var datert 21. oktober 1815 påtok Nils Hansen seg å svare livøre av gården Viker til svigerfaren Tor Nubsen. Ved kongelig skjøte datert 3. mai 1825 og tinglyst 5. september samme år ble Nils Hansen den første selveieren av Viker gård, av skyld 3 bpd. fisk, og med matrikkelnummer 168. Kjøpesummen var 1200 spdl. For å få penger nok til dette kjøpet, hadde Nils Hansen lånt 200 spdl. av sin bror Ole Hansen Rustand, mot pant i Storvika. I 1835 solgte Nils Hansen Viker slåtteengen Øverengen til lensmann Skougstad. Samtidig solgte han Dundremoen, Helgestuen og Sandvika til sin svoger Anders Thorsen Viker. I 1845 solgte Anders Thorsen de samme plasser tilbake til Nils Hansen, som to måneder senere solgte dem + Fjellseteren til sin sønn Thor Nilsen Viker/Sandvigen (1818-1903). I 1842 hadde Nils Hansen solgt Storvika til Anders Olsen Øen (som da var bruker på Søndre Skagnes) for 500 spdl.. Nils var en usedvanlig og særpreget mann, og det er naturlig å ta med noe av hans livshistorie i denne beretning. Han var særlig kjent som en av Ådalens mest berømte jegere, og han skal bl.a. ha skutt ca. 20 bjorner. Opplysningene bygger mest på "Udvandringshistorie fra Ringeriksbygdene" og "Opptegnelser om jakt og fiske" av Elling E. Elsrud. Det fortelles at Nils i sin ungdom fikk et barn med en pike i nærheten av Rustand, men dette er ikke bekreftet. Sommeren 1815 giftet han seg i Viker kirke med Kari Viker og flyttet til Viker gard. Viker var da kirkegods, og Nils og Kari overtok bygselen på gården. Kari var datter av Thor Nubsen Viker og Gjertrud Andersdatter. I 1824 kjøpte de gården til odel og eie. Som skikken var på den tid, kalte han seg nå Nils Viker. Kari og Nils fikk 10 barn, 6 gutter og 4 piker. 1 1850 utvandret 4 av barna til Amerika, og noe senere reiste 4 til, slik at det bare ble 2 igjen i Norge. Det var den eldste sonnen Thor som giftet seg med Kari Andersdatter Sandviken og flyttet dit, og Kari som giftet seg med Fingar Johbråten. Thor og Kari fikk 6 barn, hvorav Olea giftet seg med Lars Simensrud. Nils var ikke interessert i gårdsdrift. Han var for det meste ute på jakt, bjornejakt på åte, toppjakt om vinteren, spilljakt hele våren, og snarefangst om høstel. Gårdsdriften gikk dårlig, og tilslutt måtte han selge Viker. Han var blitt enkemann, og selv om hans bror Ole hadde advart han mot å reise (se side 10 Hrinvariki fra mai 1992) , emigrerte han den 9 April 1861 til Amerika. Der bodde han en stund hos hver av barna, men trivdes ikke. I et brev til sine slektninger på Elsrud skrev han at “han heller ville vare. betler i Norge enn bonde i Amerika.” Det var særlig de simple torvhusene og primitive tømmerstuene han ikke likte. Etter en tid reiste han tilbake til Ådalens kjøttgryter.På den tid var det sjelden at noen reiste hjem til Norge fra Amerika, og det vakte stor oppsikt at Nils kom tilbake. Folk kom langveis fra for å høre hvordan forholdene var i det forjettede land, og Nils fortalte gjerne. Nils hadde nå ikke noe eget hjem. Dels bodde han hos sin brordatter Olia på Elsrud, og dels leide han hus på Skarrud. Nå kunne han ta Opp jakten igjen,og han 1å hele våren i skogen på spillskytteri. Han skjøt alt han kunne røy og tiur, og satte ut snarer på spillplassene. En gang hadde han funnet en ny, stor tiurleik på Skarrudseterhaugen, og der skjøt han så mye fugl at han måtte gå flere ganger for å få med seg alt. Her kom det også en huldrejente til ham en natt han lå ved varmen. En gang om våren han kom til Knapvassetra, så han 7 bjørner på vollen der. Han hadde bare hagle, og forresten syntes han at det var for mange, sa han, så det kunne ikke være riktig bjørn. Nils var meget overtroisk.En gang skadeskjøt Nils en bjørn i Skarrudleina. Da bjørnen ville ta ham, krabbet han opp på en stor stein, og bjørnen kom etter. Han trøkte til bjørnen flere ganger med børsepipa så den datt ned igjen, og innimellom forsøkte han å la på nytt. Tilslutt fikk han skutt bjørnen. Det var en annen jeger med ham på denne turen, det var enten Palme Enga eller Gunnar Børsesmed, kalt Børsegunner. Han rakk ikke frem før bjørnen var død. Det var om sommeren blitt borte to røde foler, og da de tok vomma ut av bjørnen, fikk de nok se hvor det var blitt av folene, sa Nils. Da Nils hadde skutt et visst antall bjørner, trolig 20, fikk han en premie.Nils hadde mange børser, En av børsene ga han til Edvard Elsrud som var yngste sonn av hans brordatter Olia, gift med Elling Elsrud, Denne børsa brukte Edvard da han skjøt sin første tiur, og den er nå hos hans sønnesønn, forfatteren Edvard Elsrud på Nordre Stor ruste i Hedalen. En annen børse tok han med til Amerika, og den had de han med seg tilbake til Norge. Den skal nå være på Rustand, hvor det finnes tre gamle munnladningsgevær laget av Børsegunner. Trolig hadde Nils dette geværet med seg hjemmefra da han flyttet til Viker og ga det på sine eldre dager tilbake til sin brørsønn Hans Rustand Tannlege Nils Viker i Hønefoss her også et gevær som har tilhørt Nils "den eldre”. Ved folketellingen i 1865 bodde Nils på Skarrud, som var eiet av lensmann Skougstad på Gunbjørrud. Ved denne tellingen ble det også registrert at Gulbrand Olsen og Aaste Olsdatter bodde i Braaten under Elsrud. Sent på høsten i 1867 lå Gulbrand på tømmerhogst ved Sandvannet i Vidalen. Den 2. desember skulle han gå hjem over fjellet sammen med de andre hoggerne. Været var dårlig, det snedde og blåste kraftig. I mørket og snestormen kom han bort fra de andre karene, og de klarte ikke å finne ham igjen om kvelden. Flere dager senere ble Gulbrand funnet ihjelfrosset på Kjølen. Han hadde satt seg under et tre for å hvile og få seg litt mat, og i hendene hadde han en stivfrossen klubb. Gulbrand ble tatt på skikjelke ned til Aaste, hvor han måtte tines opp før han ble lagt i kisten. Han ble gravlagt 26. desember, og Aaste satt igjen med 4 små barn. Hun var da 35 år gammel. I årene etter at Aaste ble enke, har hun nok hjulpet Nils en del med husstellet, og kanskje flyttet opp til Skarrud. Den 2. februar 1870 fikk Anste en sønn som ble døpt Ole. Ved dåpen ble enkemann Nils Hansen Viker oppgitt som far. Ole ble senere en kjent kar i bygda. Han gikk under navnet "Aasteola", og var i sin ungdom Ådalens beste skøyteløper. Den 18. mai 1872 fikk Aaste igjen en “Uækte” sønn som ble døpt Gabriel, og Nils ble også denne gangen oppgitt som faren. Han var da 80 Ar. På nyåret 1873 bestemte Nils seg for å reise til Brenna på Hadeland for å besøke sin familie. Før han reiste hadde han lagt ut en ottersaks i en høl i Skarrudelva med en fisk til åte, og han spurte Edvard Elsrud, som da var en ungdom på 18 år, om han ville passe saksen for ham mens han var borte. Nils kom aldri tilbake fra denne turen. Han ble plutselig syk, og døde 18. mars 1873 hos sine slektninger på Hadeland. Han var de nettopp fylt 81 år.Det gikk en oter i saksen, og Edvard fulgte Lars Simensrud og Opperudkara til Kristiania for å selge skinnet. Håkon og Elling Opperud hadde kjøpt opp mange skinn som de skulle selge. Kara gikk hele veien til Hen, og i Kristiania bodde de hos kjøpmann Hoxmark som hadde en Bondestue. Her fikk de ligge gratis, og niste hadde de med hjemmefra. Tilslutt tar vi med en oversikt over Nils Vikers barn i ekteskapet med Kari: Thor, f. 1818, og Kari, f - 1815, ble i Norge. Alle de andre som vokste opp, reiste til Amerika: Hans,f. 1820 Gjertrud, f. 1822, Nub, f. 1824, Anne. f. 1826, Ole den eldre f. i83O, Gunhild Mar'ia, f - 1832, Ole den yngre f. 1834, og Iver, f. 1837. (Det ble født en Ole i 1828 også, men han døde 8 måneder gammel.) Hans giftet seg 2. gang med Maren Lunde, enke etter Ole den eldr, Rustand, se side 12 i HRINGARIKI fra desember 1992. Iver døde etter å ha deltatt i orgerkrigen, se side 15 i det samme nummeret. Alle barn som utvandret ble gifte, og de etterlater seg en stor slekt i Amerika. Like syd for Grand Forks i N. Dakota, på grensen til Minnesota, ligger Viker farm, som fremdeles eies av slekten. Nils Hansen Rustand later Nils Viker by Ingeborg and Wilhelm Elsrud Translation by D. K. Nelson Nils Rustand was born at Rustand the 17th of February 1792, and was the brother of Ole Hansen Rustand, later Ole Hansen Haugerud. Nils was a man of unusual character and it is appropriate to include some of his life's history in this account. He was especially famous as one of Ådalens most renowned hunters, and he is said to have shot about 20 bears. The following information is based mostly on the "Emigration History from the Ringerik District" and "Records about Hunting and Fishing" by Elling E. Elsrud. It is told that in his youth Nils had a child by a girl in the neighborhood of Rustand, but this has not been verified. In the summer of 1815, he was married in the Viker church to Kari Viker and moved to the Viker farm. Viker was then church property, and Nils and Kari took over the lease on the the farm. Kari was daughter of Thor Nubsen Viker and Gjertrud Andersdatter. In 1824, they purchased the farm for their own. As custom was at that time, he then called himself Nils Viker. Kari and Nils had 10 children, 6 boys and 4 girls. In 1850, 4 of the children emigrated to America, and some time later 4 more went thus there were only 2 left in Norway. They were the elder son Thor who married Kari Andersdatter Sandviken and moved there, and Kari who married Fingar Johbråten. Thor and Kari had 6 children, of whom Olea married Lars Simensrud. Nils was not interested in farm operations. He was generally out hunting, bear hunting over bait, high country hunting in the winter, bird shooting the whole spring, and trapping in the fall. The farming went badly, and he had to agree to sell Viker. He had become a widower, and although his brother Ole had warned him against going (see page 10 Hrinvariki from May 1992) , he emigrated to America the 9th of April 1861. There he lived some time with each of his children, but was not happy. In a letter to his relatives at Elsrud he wrote that he would "rather be beggar in Norway than farmer in America. " It was especially the simple turf houses and primitive log cabins he did not like. After a time went he back to his Ådalen birthplace. At that time was it seldom that anybody went home to Norway from America, and it aroused great attention that Nils came back. People came from far away to hear how the conditions were in the promised land, and Nils told gladly. Nils now had no home of his own. He lived partly with his brother's daughter Olia at Elsrud, and partly he leased a house at Skarrud. Now he was able to take up hunting again, and for the entire spring he was in the forest shooting game. He shot anything he was able to, hens and grouse, and put out snares at game places. At one time had he found another, great grouse roosting place at the Skarrud summer farm in the mountains, and there he shot so many birds that he had to make several trips to get all of them. Here also a fairygirl came there to him one night he was lying beside the fire. Nils was highly superstitious. At one time in the spring he arrived at Knapvassetra, and saw 7 bears at the mound there. He had only birdshot, and besides it seemed that there were too many, he said, so it was not possible to scent the right bear. Once Nils shot and wounded a bear in Skarrudleina. When the bear tried to seize him, he crawled up on the a great stone, and the bear came after. He struck the bear several times with gun barrel so it went down again, and in between he attempted to reload. At last he had shot the bear. He did not come down and go onward before the bear was dead. There was a second hunter with him on this trip, it was either Palme Enga or Gunnar Børsesmed, called Børsegunner. That was about the summer two red foals disappeared, and when they took the stomach out of the bear, they had enough to see what had became of the foals, said Nils. When Nils had shot a certain number bears, likely 20, he got an award. Nils had many guns, One of the guns he gave to Edvard Elsrud who was the youngest son of his brother's daughter Olia, married to Elling Elsrud. This the gun Edvard used when he shot his first grouse, and that is now with his son's son, the writer Edvard Elsrud at the Great Northern armory in Hedalen. Another gun he took with him to America, and had it with him on his return to Norway. That is now at Rustand, where there are available three old muzzle loading guns made by Børsegunner. Likely Nils took this gun with him from home when he moved to Viker and in his elder days gave it back to his brother's son Hans Rustand. Dentist Nils Viker in Hønefoss also a gun which had belonged to Nils the elder. At the census in 1865 Nils lived at Skarrud, which was the property of freeman Skougstad at Gunbjørrud. At this counting it was also recorded that Gulbrand Olsen and Aaste Olsdatter lived in Braaten below Elsrud. Late in the fall in 1867 Gulbrand was logging at Sandvannet in Vidalen. The 2nd of December he started go home over the mountain along with the other loggers. The weather was bad, it snowed and blew hard. In the darkness and the snowstorm he became separated from the other men, and nobody managed to locate him again in the evening. Several days later Gulbrand was found frozen to death in the cold. He had sat himself under a tree for a rest and got himself a little food, and in his hands he had a stiff frozen club. Gulbrand was taken in ski toboggan down to Aaste, where he had to thaw out before he was laid in the coffin. He was buried the 26th of December, and Aaste was left with 4 small children. She was then 35 years old. In the years after that Aaste was a widow, she had enough aided in part by Nils with the house care, and perhaps he moved up to Skarrud. The 2nd of February 1870 Aaste had a son who was baptized Ole. At the christening widower Nils Hansen Viker was given as father. Ole was later a famous man in the parish. He went under name "Aasteola", and was in his youth Ådal-ens best speed skater. The 18th of May 1872 Aaste again had an illegitimate son who was baptized Gabriel, and Nils was also this time given as the father. He was then 80 years old. In the new year 1873 Nils decided to go to Brenna in Hadeland to visit his family. Before he went he had put out an otter trap in an deep pool in the Skarrud river with a fish for bait, and he asked Edvard Elsrud, who then was a youth of 18 years, if he would take care of the trap for him while he was gone. Nils came never back from this trip. He suddenly became sick, and died the18th of March 1873 at his relatives home in Hadeland. He was then just over 81 years old. They got an otter in the trap, and Edvard followed Lars Simensrud and Kara Opperud to Kristiania (Oslo) to sell the skin. Håkon and Elling Opperud had bought up many skins which they wanted to sell. Kara went along all the way, and in Kristiania they lived with shopkeeper Hoxmark who owned a peasant cottage. Here they got room for free, and they had food with them from home. We close with a survey of Nils Vicker's children in the marriage with Kari: Thor, born 1818; and Kari, born 1815; stayed in Norway. All the others who grew up, left for America: Hans, born 1820; Gjertrud, born 1822; Nub, born 1824; Anne. born 1826; Ole the elder born 183O; Gunhild Maria, born 1832; Ole the younger born 1834; and Iver, born 1837. (There also was born a Ole in 1828, but he died when 8 month's old.) Hans second marriage was to Maren Lunde, widow of Ole the elder, Rustand, (a first cousin) see page 12 in HRINGARIKI from December 1992. Iver died after having participated in the civil war, see page 15 in the same reference. All children who emigrated were married, and they left behind themselves a great family in America. Just south of Grand Forks in N. Dakota, at the border to Minnesota, lies Viker farm, which still is owned by the family. This information is from "Look to the Rock" The Dybdahl/Anderson Episode by Ann Urness Gesme. I have taken the liberty of changing the end to show the line to Cornelia Lunde and her descendants. This family line traces Cornelia's ancestry through her mother, Ingeborg Viker Lunde, back to Harald the Fair-haired, first King of Norway, and back before that to BC. There are a lot of scoundrels in there, so be forewarned! Still it is fun to read and interesting, with some great names like Erik Haraldson Blood Axe and Olaf Gudrodsen the Dwarf! Life of Nils Hanson Rustand, father of Ole Nilson Viker. He was Cornelia Lunde's maternal great-grandfather. Nils was born in 1792 and he had a colorful life - he was a famous hunter and trapper and lived to be 81 years old. He was born on the Rustand farm, but bought the Viker farm in 1824 so was also called Nils Viker. He traveled to America, but did not like it and returned to Norway, which was very unusual at that time. Originally written in Norwegian by Ingeborg & Wilhelm Elsrud. English translation is by Don Nelson. To see it in Norwegian, click HERE <http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~knorthup/Webpage/Atlanta/Lunde/LundeHTMpages/Nils%20Hanson%20Rustand%20Norwegian.htm>. This paper was probably written in the 1950's about Peder Lunde's family, but I'm inserting it here as it contains many of the family stories about the Viker church in Norway, Peder & Else's immigration, early history in Hayward, MN etc. There is also information on Endre Gulbrandson and family. Emma was married to Peter Lunde, grandson of Peder & Else Gravli Lunde. This is my transcription of a xerox of the paper - I did note what I believe is an error. Emma wrote that the ship Peder sailed on left Drammen on May 1, 1850 - I think it left May 11, 1850. Peder didn't sign out of the Viker church until May 10, 1850, and there is a note on the back of Ole Viker's immigration papers (he sailed on same ship) that is dated May 11th. These are 1999 photos of the Viker church, but wanted to put them with Ole Viker's immigration papers as this is the church where he and Peder Lunde both signed out of when they left for America. The photos also show how beautiful the area is where they came from. Photos from Don Nelson. There has been a church on the Viker estate since the 1400's. When the church was first built as a stave church it was under the authority of the Catholic church. In 1701 the stave church was torn down, but the pulpit, altar & crucifix were saved and placed in the new Lutheran church, built in 1702, that is still being used. The two brass candlesticks are dated 1719. Photos from Don Nelson 1999 photos from Don Nelson. 1999 photo from Don Nelson. This is the church the Lunde's and Gravli's attended - this is where Peder Lunde & Else Gravli were married in 1845 as well as their parents in the early 1800's. Also the Viker and Rustand families attended this church and had marriages and baptisms here. I have partially translated this - email me if you want a copy of my translation. This is a LARGE FILE. Ship Lundes & Vikers came over on. It stopped in NY and then went up to Quebec where they got off. Peder Asleson Lunde is passenger #3. His son Asle is #4 This is a link to the passenger list of the 1850 voyage of the Christiane that is on the website "100 Years of Emigrant Ships From Norway.".This excellent website was made by Børge Solem, Trond Austheim together with Gery and Sue Swiggum, and I will always be thankful to them for posting this list where I found my Lundes and Vikers! There is a transcript and also scans of the actual list. On list is #3 Peder Lunde, #4 Asle Lunde (should be age 4), #81 Else Olsdatter (Gravli), #68 Ole Wiger (Viker) with his brother #67 Hans Viker and sister #142 Gjertrud. If the link does not work the website is at http://www.norwayheritage.com/ships/christi.htm. There is also a voyage account of the same ship's journey in 1851 that probably was similar to the 1850 journey in many ways. This is a list made by Eigel Elsrud of people who emigrated from Norderhov, Hole & Aadalen, Ringerike, Norway to America in the years from 1839 to 1852. It also includes numbers of people who emigrated from 1839 to 1878. For each person it gives the date they signed out of their local church and either their birthdate or their age in years. Beloit, Wisconsin Household #84 includes Peder & Else Lunde and son Asle, age 10. Household #85 is Ole & Margit Viker & children Julius (Margit's son from a previous marriage), Nils & Ingeborg. Ingeborg was listed on early census records as Isabel. Also the family went by the last name Nilson or Nelson on early records. Julius killed Nils with a scythe in a farming accident, probably shortly after this census was taken. He was cutting wheat and did not realise that Nils had wandered into the field. The Viker family left Iowa, probably soon after the accident, and went to Brown (later Watonwan) Co., MN. The Lunde family also left IA in 1856 and settled in Freeborn Co., MN. Peder Lunde family. Endre Gulbrandson next door is Peder's relation. Endre's wife Marit Gravli was first cousin to Else Gravli and she was raised with Else and her siblings. Peder settled in Hayward, Freeborn Co., MN about 1856, and he and Endre Gulbrandson were the first two permanent settlers of Hayward. Peder's younger son, Ole P. Lunde, born in 1858, was the first white child born in Hayward. Ole Viker and family should be on this census and aren't - note that Gilbert Palmeson, wife Anna and children Caroline and Betsy were counted on July 23rd as being in household #288/293, and then are RECOUNTED on July 24th as being in household #300/304 with different neighbors. Gilbert Palmeson was a friend of Ole Viker and also from Aadalen, Norway - I believe that one of those households should have been the Viker home and the census taker made an error. Ole Viker tried to convince Gilbert Palmeson and another friend, Ole Palmeson (Kjella) to leave with him in 1862, but they ignored the warning and both men were later killed in the Sioux Uprising in 1863. Answer (I assume) to letter sent on behalf of Ole Viker and others requesting some recompense for the land and belongings he left behind when he fled Brown County after being warned of the upcoming Sioux uprising. The letter states that "it is the opinion of our Commission, we cannot take cognizance of any claims for depredations committed by the Sioux or other Indians, after the passage of the Act under which we were appointed and are acting - Nor for any committed prior to the 17th of August 1862." Ole Viker and family fled in the summer of 1862. The actual uprising occurred in April 1863. The letter did add "The cases you mention are particularly hard ones and ought to be entitled to relief from some quarter, but I do not see that we can do it." After fleeing the Sioux uprising in Brown (later Watonwan) Co., MN in 1862, Ole Viker & family returned to Fillmore Co., MN where they had relatives. 1865 census for Holt Twp, Fillmore Co., MN, household #61 includes: Ole Nelson, M(Margit), Julius, Theodore, Charl, Ingebor, Caroline. 1870 census Holt, Fillmore Co. MN - Ole Nelson, age 40, Margaret (56), Isabel (15),Theodore (13), Carl (10) & Caroline (9). Julius not living with them. The family lived in Fillmore Co., MN from 1862 to about 1872, when they moved to Mower Co., MN. 1870 census Hayward, Freeborn Co., MN - Peter Lund (51), Elsie (49), Asle (24) and Ole (12). Ole listed as born MN, all others listed born Norway. From 1874 Atlas of Minnesota - Freeborn Co., showing Hayward and Moscow Townships. Hayward is where Peder & Else Lunde settled. Their land went to their oldest son Asle, and after his death to Asle's son Alfred. Peder's younger son, Ole P. Lunde, bought land in Moscow Township. Later Ole's father-in-law, Ole Nilson Viker, bought land next to Ole Lundes. Closeup of Hayward Twp., Freeborn Co., MN. Peder Lunde' land is in section 8. He and his neighbor Lysander Luce joked that one day the railroad would run between their homes, and when the railroad was built it actually did go between them. L. Lunde in same township is Lars Lunde, another Lunde descendant, as was his wife, Kari Lunde. Ole & Margit Viker lived in Mower Co., MN from 1872 to 1883. They are listed on the 1875 and 1880 censuses in Frankford, Mower Co., MN. In a newspaper article written about their daughter Ingeborg's 90th birthday, it states "Her girlhood years were spent in Grand Meadow until her marriage when she came to Freeborn County." Ingeborg was about 16 when her family moved to Mower Co. She married Ole P. Lunde in 1881 at age 25. 1875 census Frankford, Mower Co. MN: Ole Nelson (42), M.(f)Margit)(57),J.(m)(Julius)(28),I.(f)(Ingeborg or Isabel)(19),T.(m)(Theodore)(18), C.(m)(Carl)(16),C.(f)(Caroline)(14) Family next door also listed as Nelson, all initials, all born Norway. Family next door is probably Ole's brother Hans Nilson Viker - ages are not correct for Hans and second wife Maren, but ages and sexes for the children match except there should be one more son about age 14. Land plat of Hayward, Freeborn Co., MN. Highlighted areas are land owned by Peder Lunde and Endre Gulbrandson. Writing and markings by Atlanta Brees. 1880 census Hayward, Freeborn Co., MN - Household #31/34, census taken on June 4, 1880.Household included Peter Lund (60), Else (59), Asle (33) and Ole (21). Ole listed as born MN, all others listed born Norway. Peder died in Hayward in 1891, the year before his granddaughter Cornelia was born. Writing was done by Atlanta Brees. Cornelia glued the certificate onto a page of a book. 1895 Hayward, Freeborn Co., MN. When Peder Lunde died in 1891, Else Gravli Lunde made a contract with her sons Asle & Ole & their wives - in exchange for care in her old age, she gave Asle Peder's original homestead and Ole the upper 80 acres plus another 80 acres for $2000. Ole built a house on his land - his daughters Cornelia & Atlanta were both born there. He also donated the southeast corner of his land to the town of Hayward for a creamery. Asle died in 1892 & his wife Gunhild died in 1896, leaving Ole & Ingeborg to care for Elsie. In 1897 Ole sold his land and bought land in nearby Moscow, Freeborn Co., MN. Else lived with Asle's young children on the original homestead for several years after Gunhild's death, but she then lived with Ole & Ingeborg until she died in 1908. Writing by Atlanta Brees.

 • Sources 
  1. [S369] Viker gård i Ådal, 60.

  2. [S289] Norderhov Ministerialbok, Kronologisk side 057H.

  3. [S306] Ådal kirkebok.

  4. [S282] Ådal Klokkerbok, Dåp: Side 17, Linje 1.

  5. [S303] Ådal Klokkerbok, Dåp: Side 41, linje 3.

  6. [S303] Ådal Klokkerbok, Dåp: Side 48, linje 9.

  7. [S303] Ådal Klokkerbok, Begravelse, Side 108, Linje 6.